3 stycznia 2021

Co zmieni się na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku?

Nowy rok z reguły oznacza zmiany. Nie inaczej będzie w 2021. Dnia 16 grudnia 2020 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dot. zmian podczas przeprowadzania egzaminów w 2021 roku. Co to oznacza dla Ciebie, Uczniu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Będzie łatwiej.

Średni oczekiwany poziom biegłości językowej ,w tym również zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych to A2 (do tej pory poziom kształtował się na poziomie A2/A2+, w zakresie rozumienia wypowiedzi, nawet B1).

  • Z zakresu struktur gramatycznych znika czas Past Perfect, ze składni zaś – mowa zależna i pytania pośrednie. Nie trzeba też znać strony biernej czasu Present Perfect , zaimków wzajemnych (each other, one another), spójnika ‘unless’ oraz zdań warunkowych II typu.
  • W arkuszu egzaminacyjnym będzie mniej zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz mniej zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Więcej szczegółowych informacji możecie znaleźć na stronie CKE https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Najważniejsza zmiana jest taka, iż część ustna egzaminu maturalnego w 2021 roku będzie nieobowiązkowa. Mogą do niej przystąpić maturzyści, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
  2. W związku z powyższym warto zapoznać się z aneksem do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf ) gdyż w nim wyszczególnione są wymagania , których opanowanie będzie sprawdzane w części ustnej egzaminu maturalnego, nieobowiązkowej w 2021 roku. Wymagania te są oznaczone w aneksie dwoma gwiazdkami (**).
  3. Z zakresu środków gramatycznym na poziomie podstawowym znika czas Present Perfect Continuous oraz czas Future Continuous, na rozszerzeniu zaś – Future Perfect Continuous.
  4. Oznacza to, że średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych, odpowiada:

– na poziomie podstawowym – poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie rozszerzonym – poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Pamiętaj drogi Uczniu, że zmiany, o których piszę obowiązują tylko! w 2021 roku.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

I think czy I’m thinking?

I think czy I’m thinking?

Czas na porównanie dwóch czasów teraźniejszych : czasu Present Simple i Continuous. Zaczynamy! Present SimplePresent ContinuousZastosowanie- do wyrażenia czynności, które dzieją się regularnie; do naszych nawyków, przyzwyczajeń, upodobań;- do czynności wynikających...

Kurs językowy za granicą

Kurs językowy za granicą

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że kurs językowy za granicą to nieoceniona inwestycja w edukację, świetna szkoła życia oraz najlepsza metoda na zweryfikowanie znajomości języka obcego. Moja przygoda z Londynem rozpoczęła się dokładnie latem 2005 roku. Wtedy to...