3 stycznia 2021

Co zmieni się na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym w 2021 roku?

Nowy rok z reguły oznacza zmiany. Nie inaczej będzie w 2021. Dnia 16 grudnia 2020 Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie dot. zmian podczas przeprowadzania egzaminów w 2021 roku. Co to oznacza dla Ciebie, Uczniu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Będzie łatwiej.

Średni oczekiwany poziom biegłości językowej ,w tym również zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych to A2 (do tej pory poziom kształtował się na poziomie A2/A2+, w zakresie rozumienia wypowiedzi, nawet B1).

  • Z zakresu struktur gramatycznych znika czas Past Perfect, ze składni zaś – mowa zależna i pytania pośrednie. Nie trzeba też znać strony biernej czasu Present Perfect , zaimków wzajemnych (each other, one another), spójnika ‘unless’ oraz zdań warunkowych II typu.
  • W arkuszu egzaminacyjnym będzie mniej zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, znajomość funkcji językowych i znajomość środków językowych oraz mniej zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Więcej szczegółowych informacji możecie znaleźć na stronie CKE https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/aneks/Aneks_P1_angielski.pdf

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  1. Najważniejsza zmiana jest taka, iż część ustna egzaminu maturalnego w 2021 roku będzie nieobowiązkowa. Mogą do niej przystąpić maturzyści, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
  2. W związku z powyższym warto zapoznać się z aneksem do Informatora o egzaminie maturalnym z języka angielskiego (https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_Jezyk-angielski.pdf ) gdyż w nim wyszczególnione są wymagania , których opanowanie będzie sprawdzane w części ustnej egzaminu maturalnego, nieobowiązkowej w 2021 roku. Wymagania te są oznaczone w aneksie dwoma gwiazdkami (**).
  3. Z zakresu środków gramatycznym na poziomie podstawowym znika czas Present Perfect Continuous oraz czas Future Continuous, na rozszerzeniu zaś – Future Perfect Continuous.
  4. Oznacza to, że średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych, odpowiada:

– na poziomie podstawowym – poziomowi A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie rozszerzonym – poziomowi B1+ (B2 w zakresie rozumienia wypowiedzi);

– na poziomie dwujęzycznym – poziomowi B2+ (C1 w zakresie rozumienia wypowiedzi).

Pamiętaj drogi Uczniu, że zmiany, o których piszę obowiązują tylko! w 2021 roku.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...