4 lutego 2022

Czasy wszystkie

Oto prawdziwa gratka dla wielbicieli angielskiej gramatyki:) Wszystkie 12 czasów w jednym miejscu. Idealne, jako szybka powtórka przed ważnym sprawdzianem na wyższym poziomie lub jako utrwalenie materiału do matury rozszerzonej. Nie umieściłam w zestawieniu czasów Future Perfect in the Past, gdyż występują one raczej jako struktury, których używamy w 3 okresie warunkowym. Ale o tym, w osobnym wpisie:) Gotowy? Gotowa? No to do dzieła! Good luck:)

Polecenie jest następujące:

Complete the sentences with the appropriate forms of the verbs in brackets (Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników w nawiasach):

 1. My auntie is a nurse. She …………………………………….. (work) in a hospital.
 2. Look! They …………………………………….. (swim) in this cold sea!
 3. Steven …………………………………….. (lose) a lot of weight recently. I’m really worried about him.
 4. My parents …………………………………….. (not/get married) in 2005. They …………………………………….. (do) it in 2006.
 5. ‘How long …………………………………….. (you/wait) ?’ ‘ For two hours!’
 6. This time tomorrow we …………………………………….. (fly) to Madrid.
 7. I think she …………………………………….. (not/get) that job. She’s not experienced enough.
 8. They …………………………………….. (date) for six years before they finally …………………………………….. (decide) to split up.
 9. When we came back home we saw somebody …………………………………….. (break) the vase in the living room.
 10. As I …………………………………….. (walk) down the street I saw that accident.
 11. I …………………………………….. (finish) this project by Monday.
 12. In September they …………………………………….. (study) English for two years.
 13. We …………………………………….. (work) in the garden for three hours before the rain came.
 14. He can’t visit you this Friday. He  …………………………………….. (prepare) a birthday party for Tom then.
 15. People in Poland hardly ever …………………………………….. (spend) much money on books.
 16. In 2050 I …………………………………….. (be) retired for 12 years.
 17. Mark …………………………………….. (read) the book since morning . Isn’t he bored with that?
 18.  We …………………………………….. (know) each other for ages.
 19. It …………………………………….. (not/rain) anymore. Let’s go for a walk!
 20. I can’t believe Susan …………………………………….. (bring) her young sister for the party last night!
 21. ‘Mark is in hospital’ ‘ Is he really? I …………………………………….. (visit) him as soon as possible’.
 22. I …………………………………….. (check) the address twice before I sent the parcel.
 23. …………………………………….. (you/boil) the soup long before you added the cream?
 24. Next year Paul …………………………………….. (play) soccer for a year.
 25. Where …………………………………….. (you/be) all my life? (Rihanna)
 26. While my mom …………………………………….. (cook) dinner, my father and I …………………………………….. (wash) the car.
 27. How long …………………………………….. (learn) Spanish before you decided to go to Madrid?
 28. The Earth …………………………………….. (go) round the Sun.
 29. This time tomorrow I …………………………………….. (drive) home for Christmas.
 30. I …………………………………….. (listen) to this song so many times that I’m really fed up with it.

Jeśli chcesz od razu sprawdzić swoje wyniki, rozwiąż zadania interaktywnie tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy z tej kategorii

Rozprawka na maturze rozszerzonej

Rozprawka na maturze rozszerzonej

Rozprawka to niemalże pewniak na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Z pewnością już wiesz, że możesz się spodziewać albo rozprawki opiniującej (Opinion Essay) albo rozprawki za i przeciw (For and Against Essay). Jaka jest między nimi różnica? Postaram się...

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów