28 marca 2021

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z “used to”, które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem bliżej:

 1. ‘Used to’ jest to konstrukcja używana wyłącznie w czasie przeszłym, którą tłumaczymy jako “zwykłem” i opisuje wszystko to, co robiliśmy kiedyś, ale co jest teraz nieaktualne. Popatrz na przykłady:

My mum used to smoke. – Moja mama paliła. (Już tego nie robi)

I didn’t use to play volleyball. – Nie grałam w siatkówkę. (Ale teraz gram)

Did you use to play with dolls when you were a child? Yes, I did. – Czy bawiłaś się lalkami kiedy byłaś mała? Tak. (Teraz już się nie bawię, no bo nie jestem już małą dziewczynką:)

2. ‘To be used to (doing) sth‘ – być do czegoś przyzwyczajonym. Przykłady:

I’m used to that noise. – Jestem przyzwyczajona do tego hałasu.

I’m used to getting up early. – jestem przyzwyczajona do wczesnego wstawania.

She isn’t used to working hard. – Ona nie jest przyzwyczajona do ciężkiej pracy.

Are you used to working out every day? – Czy jesteś przyzwyczajony/przyzwyczajona do do codziennych ćwiczeń?

3. ‘To get used to (doing) sth ‘ – przyzwyczajać się do czegoś

I still can’t get used to driving on the left. – Ciągle nie mogę przyzwyczaić się do jazdy po lewej stronie.

She ‘s getting used to being a mother. – Ona przyzwyczaja się do bycia matką.

When you go to Japan, you’ll have to get used to eating with chopsticks. – Kiedy pojedziesz do Japonii, będziesz musiał przyzwyczaić się do jedzenia pałeczkami.

Na koniec kilka zdań do przetłumaczenia:

 1. Nie mogę się przyzwyczaić do jej ciągłego gadania.
 2. Kiedyś nie jadłem bananów.
 3. Ona nie jest przyzwyczajona do takiej odpowiedzialności.
 4. Czy on mieszkał w Londynie?
 5. Moi rodzice nie są przyzwyczajeni do chodzenia pieszo.
 6. Kiedy byłem młody jadłem za dużo słodyczy.
 7. W końcu jest wiosna. Czas przyzwyczaić się do pięknej pogody.
 8. Zwykłem przygotowywać mięso na obiad. Teraz jestem wegetarianinem.
 9. Jestem przyzwyczajona do pracy w domu.
 10. Nie mogłeś przyzwyczaić się do życia w dużym mieście, nieprawdaż?

Klucz odpowiedzi do zdań znajduje się tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Present perfect

Present perfect

Długo zastanawiałam się w jaki sposób "zobrazować" Ci zastosowanie czasu, którego odpowiednika nie ma w języku polskim. Myślę, że to zdjęcie, wykopane z domowego archiwum, idealnie oddaje aspekt czasowy czasu Present Perfect. Ale zacznijmy od początku. Sama nazwa...

Homophones 2

Homophones 2

Zapraszam Cię do poznania kolejnych homofonów w języku angielskim, czyli słów (albo kombinacji słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. sea (morze) i see (widzieć) . Wyrazy te ułożyłam alfabetycznie. Jeśli jesteś...

English idioms 2

English idioms 2

Idiomy wzbogacają nasze słownictwo, pozwalają bardziej obrazowo przedstawić stany, uczucia, sytuacje, w których się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że są dozwolone raczej w mowie potocznej i należy być pewnym ich znaczenia, żeby nie popełnić gafy. Kiedyś...

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...