17 lutego 2021

Homophones 1

Homofony są to słowa (albo kombinacje słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. meet (spotykać się) i meat (mięso) czy też seen (trzecia forma od czasownika see) i scene (scena, miejsce). Popatrz! Czy wiedziałeś/ wiedziałaś, że poniższe pary słów wymawiają się identycznie?

Homophones are words (or combinations of words) which sound the same, but are spelled differently and have different meanings: e.g. meet and meat or seen and scene. Look! Did you know that these pairs of words are pronounced identically?

air – heir /eǝ/powietrze – spadkobierca/spadkobierczyni
bale – bail /beɪᵊl/bela – kaucja
ball – bawl /bɔːl/piłka – drzeć, wydzierać się
bowled – bold /beʊld/rzucać piłkę (forma przeszła) – śmiały, krzykliwy, (o druku) pogrubiony
bear – bare /beǝ/niedźwiedź – goły, bosy, pusty
cue – queue /kju:/sygnał (do rozpoczęcia czegoś); kij – kolejka (ludzi)
ducked – duct /dʌct/pochylać się, robić unik (forma przeszła) – przewód, kanał
eight – ate /eɪt/osiem – jeść (forma przeszła)
flour – flower /flaʊǝ/mąka – kwiat
fort – fought /fɔːt/fort – walczyć (forma przeszła)
great – grate /greɪt/świetny; wielki – zetrzeć (na tarce); ruszt, palenisko
hair – hare /heǝ/włosy – zając
missed – mist /mɪst/przegapić, np. pociąg (forma przeszła) – mgła, mgiełka, para
packed – pact /pæct/zapchany, zapakowany, napakowany – pakt, układ
pear – pair /peǝ/gruszka – para (2 sztuki)
pour – pore /pɔː/nalewać – por
seem – seam /si:m/wydawać się – szew, łączenie
side – sighed /saɪd/strona – wzdychać, westchnąć (forma przeszła)
week – weak /wi:k/tydzień – słaby, wątły
where – wear /weǝ/gdzie – nosić (np. okulary)

To nie wszystko! W kolejnym wpisie dotyczącym homofonów, jeszcze więcej przykładów:)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Homonyms 1

Homonyms 1

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. TIRE which can both mean to grow fatigued and a part of a wheel. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia, np. słowo TIRE,...

Past Simple – irregular verbs

Past Simple – irregular verbs

Na początek przypomnę tylko, że czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, zazwyczaj dokładnie określone w czasie. Wiesz już, jak tworzyć formę przeszłą od czasownika być...

IRREGULAR VERBS List

IRREGULAR VERBS List

Przed Tobą, Uczniu tabela z czasownikami nieregularnymi. Nie są to wszystkie czasowniki występujące w języku angielskim, ale znajomość tych przedstawionych poniżej z pewnością ułatwi Ci poruszanie się w gąszczu czasów gramatycznych. Moja rada: ucz się od razu...

Past Simple – regular verbs

Past Simple – regular verbs

Czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, określone w czasie. Odmianę czasownika "być" w czasie przeszłym już poznałeś (https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/), teraz kolej...