20 grudnia 2020

I think czy I’m thinking?

Czas na porównanie dwóch czasów teraźniejszych : czasu Present Simple i Continuous. Zaczynamy!

Present SimplePresent Continuous
Zastosowanie– do wyrażenia czynności, które dzieją się regularnie; do naszych nawyków, przyzwyczajeń, upodobań;
– do czynności wynikających z rozkładów jazdy autobusów, pociągów, samolotów, itp. oraz planów lekcji;
– do oceny kogoś lub czegoś;
– do wyrażenia czynności niezmiennych, praw fizyki, powszechnie panujących reguł.
– do wyrażenia czynności, które wykonujemy w chwili mówienia;
– do wyrażenia czynności aktualnie się dziejących, ale nie dokładnie w chwili mówienia ;
– do wyrażenia czynności zaplanowanych na niedaleką przyszłość, co do których mamy pewność, że się wydarzą ;
– do wyrażenia czynności wyjątkowych, odbiegających od codzienności .
Budowa zdania twierdzącegoDla I, you / we, you, they:
Podmiot + czasownik + dalsza część zdania
np. I play the piano very well.

Dla she, he, it:
Podmiot + czasownik z końcówką -s/-es + dalsza część zdania
np. She plays the piano very well.
Podmiot + odmieniona forma czasownika ‘to be’ (być) + czasownik z końcówką – ing + dalsza część zdania.
np. I am playing the piano now.

Budowa zdania przeczącegoDla I, you / we, you, they:
Podmiot + don’t (do not) + czasownik + dalsza część zdania.
np. You don’t play the piano very well.

Dla she, he, it:
Podmiot + doesn’t (does not) + czasownik + dalsza część zdania.
np. He doesn’t play the piano very well.

Podmiot + odmieniona forma czasownika ‘to be’ w przeczeniu + czasownik z końcówka -ing + dalsza część zdania.
np. She is (She’s) playng the piano now.


Budowa zdania pytającegoDla I, you / we, you, they:
Do + podmiot + czasownik + dalsza część zdania.
np. Do they play the piano very well? Yes, they do.

Dla she, he , it:
Does + podmiot + czasownik + dalsza część zdania.
np. Does she play the piano very well? No, she doesn’t.
Odmieniona forma czasownika ‘to be’ (być)+
podmiot + czasownik + końcówka -ing + dalsza część zdania.
np. Are you playing the piano now? Yes, I am.


Określenia czasu – przysłówki częstotliwości, np. never, sometimes, twice a day (patrz: https://wespeak.pl/present-simple-cz-ii/
– wyrażenia typu: on Monday, at the weekends, itp. wskazujące na regularność i powtarzalność danej czynności.
– now
– right now
– at the moment
– at present
– nowadays
– currently
– these days
– this week
– tomorrow, itp.
wskazujące na fakt, iż czynność dzieje się teraz, obecnie lub w jakiś sposób odbiega od codziennej rutyny.

Warto zapamiętać:

  1. Czasu Continuous używamy na ogół z tzw. ‘action verbs’, czyli czasownikami opisujących ruch. Czasownik know (wiedzieć), czy like (lubić, podobać się) nie należą do tej kategorii, zawsze więc należy powiedzieć I know (nie I’m knowing) i I like (nie I’m liking) . Poniżej przedstawiam listę czasowników, których z reguły nie używamy w czasach continuous:

like – lubić, podobać się;

love – kochać, uwielbiać;

hate – nienawidzić;

want – chcieć;

need – potrzebować;

prefer – woleć;

know – wiedzieć

realise – zdawać sobie sprawę;

suppose – przypuszczać;

mean – znaczyć

understand – rozumieć;

believe – wierzyć;

remember – pamiętać;

belong – należeć

contain – zawierać;

consist – składać się;

depend – zależeć od;

seem – wydawać się.

2. Zazwyczaj nie używamy czasu Continuous z czasownikami opisującymi zmysły:

smell – czuć;

hear – słyszeć;

see – widzieć;

taste – smakować.

3. Czasowniki think (myśleć) i have (mieć), zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego, w jakim czasie są użyte. I tak:

What do you think of my new dress? – Co myślisz (sądzisz, jakie jest twoje zdanie) o mojej nowej sukience? (PRESENT SIMPLE)

You look worried. What are you thinking about? – Wyglądasz na zmartwioną/ zmartwionego. O czym teraz myślisz? (PRESENT CONTINUOUS)

Czasownik have w znaczeniu posiadania używamy zawsze w czasie Present Simple:

I have a new car. – Mam nowy samochód. (Czyli jestem właścicielem, mam go cały czas)

Czasownik have tłumaczymy też w języku angielskim jako brać ( have a shower/ a bath), czy jako jeść (have dinner). Wtedy możemy go użyć w czasie Present Continuous:

I cannot talk to you right now because we’re having dinner. – Nie mogę teraz z tobą rozmawiać, bo właśnie jemy kolację.

4. Jeśli chcemy podkreślić, że czyjeś powtarzające zachowanie wyjątkowo nas irytuje, wtedy używamy czasu Present Continuous;

You’re always losing your things! – Ty zawsze gubisz swoje rzeczy!

Mam nadzieję, że choć trochę pomogłam Ci uporządkować wiedzę na temat dwóch podstawowych czasów teraźniejszych w języku angielskim. W trosce o to, żeby nie zapomnieć o żadnej ważnej informacji, posiłkowałam się wiadomościami z książki English Grammar in Use, Raymond Murphy, wyd. Cambridge University Press.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...