24 lutego 2021

Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz zastosowania, czy też budowy zdania,  proponuję wrócić do wpisów: odmiana czasownika “być ” w czasie przeszłym https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/, budowa zdań – czasowniki regularne https://wespeak.pl/past-simple-regular-verbs/, budowa zdań – czasowniki nieregularne https://wespeak.pl/past-simple/ . Przyda się też lista czasowników nieregularnych https://wespeak.pl/irregular-verbs/. Zaczynamy!

Exercise 1

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. We ……………………… (be) in the mountains last winter.
 2. ……………………… (be) she at the party with you? No, she ……………………… (not/can) be there.
 3. We  ……………………… (play) cricket but we  ……………………… (not/win) last Monday.
 4.  I  ……………………… (go) to London by myself many years ago. My aunt ……………………… (not/be) with me then.
 5. My husband  ……………………… (not/like) the idea of having another pet.
 6. Nobody  ……………………… (be) there when the accident  ……………………… (happen).
 7. The police  ……………………… (arrest) him and  ……………………… (accuse) of murdering the girl.
 8. When she  ……………………… (see) the blood she  ……………………… (faint) at once.
 9. When  ……………………… you (buy) that dress?
 10. How many students  ……………………… you (have) in your previous class?

Exercise 2

Make sentences from the scrambled words. (Z rozsypanych słów stwórz zdania).

 1. were/night/Where/?/you/last
 2. their/My/driving /passed/cousins/summer/tests/last/both
 3. eyes!/She /believe/couldn’t/ her
 4. so/much/I/didn’t/you/know/needed/Thank/telling/she/for/me./help
 5. baby Joe/25th/Sue/birth/on/gave/to/October
 6. about/ I/ I/ the/ when/found/was/Paris/out/in/accident
 7. didn’t/Matthew’s/a/ago./ father/it/much/was/I/move/think/month/earlier
 8. My/the/terrified/teacher/asked/I/and/me/wasn’t/go/all!/to/at/board/ to
 9. parents/travelled/lot/Their/a
 10. She/did/have/didn’t/do/to/she/but/that

Exercise 3

Translate the sentences into English. (Przetłumacz zdania na język angielski).

 1. Kiedy byłem mały lubiłem pływać w jeziorze.
 2. W sobotę wieczorem poszliśmy do kina.
 3. Nie podobała jej się tamta sukienka, więc jej nie kupiła.
 4. Kiedy znalazłeś ogłoszenie o tę pracę?
 5. Kogo spotkałeś w zeszłe lato? Nie spotkałem nikogo interesującego.
 6. Nie byliśmy na tym przyjęciu, ponieważ była burza i baliśmy się wyjść z domu.
 7.  Zapomniałem odrobić pracę domową i dostałem złą ocenę.
 8. A  ty? Ile razy pomogłeś starszym kiedy byłeś w moim wieku?
 9. Zwichnąłem kostkę podczas piątkowego meczu piłki nożnej.
 10. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy pomyślałem, że to anioł.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

2 komentarze

 1. THANX 4 IT

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...