31 stycznia 2021

Past Simple – regular verbs

Czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, określone w czasie.

Odmianę czasownika “być” w czasie przeszłym już poznałeś (https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/), teraz kolej na inne czasowniki.

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na dwie główne grupy: są to czasowniki regularne i nieregularne. Jak zachowują się czasowniki regularne w czasie Past Simple? Popatrz:

I Zdanie twierdzące

1. Dla wszystkich osób budowa zdania twierdzącego jest identyczna:

PODMIOT + CZASOWNIK W FORMIE PRZESZŁEJ + DALSZA CZĘŚĆ ZDANIA.

     (My)               mieszkaliśmy              tutaj kiedy byliśmy dziećmi.

     We                 lived                 here when we were children.

Jak utworzyć formę przeszłą od czasownika regularnego? To bardzo proste! Do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę -d lub -ed. Spójrz na przykłady:

I live (mieszkam) – I lived (mieszkałem)

We like (lubimy) – we liked (lubiliśmy)

I start (zaczynam) – I started (zacząłem)

You play (grasz) – you played (zagrałeś)

UWAGA!

  1. Jeżeli czasownik w podstawowej formie zakończony jest na samogłoskę i spółgłoskę (np. stop), wówczas dodając końcówkę -ed, podwajamy ostatnią spółgłoskę, czyli: I stop (zatrzymuję się) – I stopped (zatrzymałem się). Inne przykłady:

plan – planned

rub – rubbed

travel – travelled *

* w American English nie podwajaj ostatniej spółgłoski w tym wyrazie:)

2. Jeżeli czasownik w podstawowej formie zakończony jest na -y, to podobnie jak w czasie Present Simple, zwracamy uwagę na to, co stoi przed -y. I tak:

  • przed -y stoi samogłoska: nic się, nie zmienia, do podstawowej formy czasownika dodajemy końcówkę-ed: I play (ja gram) – I played (zagrałem);
  • przed -y stoi spółgłoska: -y zamieniamy na -i i dodajemy końcówkę -ed : I study (uczę się, studiuję) – I studied (uczyłem się, studiowałem).

II Zdanie przeczące

Jeśli chcesz stworzyć zdanie przeczące, potrzebujesz do tego narzędzi, czyli operatorów. W czasie Past Simple mamy tylko jeden operator dla wszystkich osób, a jest nim DIDN’T (DID NOT), który możemy przetłumaczyć, jako NIE. Oto przykłady:

I lived here when I was a child. – I didn’t live* here when I was a child.

Mieszkałam tu, kiedy byłam dzieckiem. – Nie mieszkałam tu, kiedy byłam dzieckiem.

III Zdanie pytające

W podobny sposób stworzysz zdanie pytające. Do tego też potrzebujesz operatora: DID , dla wszystkich osób:

DID you live* here when you were children? Yes, we DID. / No, we DIDN’T.

(Czy) mieszkaliście tu kiedy byliście dziećmi? Tak, mieszkaliśmy. / Nie, nie mieszkaliśmy.

* zwróć uwagę, że po operatorze DIDN’T i DID czasownik występuje w podstawowej formie, czyli końcówka -ed/-d, która była w zdaniu twierdzącym – znika:)

To tyle informacji odnośnie tworzenia zdań w czasie Past Simple z czasownikami regularnymi. Jeśli chcesz zobaczyć, jak tworzymy zdania z czasownikami nieregularnymi, kliknij tutaj (Wkrótce…)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...

Past Continuous

Past Continuous

Czas Past Continuous , czyli czas przeszły ciągły, w języku angielskim używany jest w następujących sytuacjach: do opisania czynności, która działa się przez jakiś czas w przeszłości, np. Wczoraj między 2 a 3 czytałem książkę;do opisania dwóch czynności, które...

English Idioms 1

English Idioms 1

Idiomy to specyficzne wyrażenia, które w dosłownym tłumaczeniu często pozbawione są sensu, jednak bez nich trudno wyobrazić sobie mowę potoczną. Przykładem idiomu jest na przykład wyrażenie "robić z igły widły" (po angielsku: "to make a mountain out of a...

Past Simple

Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz...