6 marca 2021

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś działo się przez jakiś czas. Budowę zdań w poszczególnych czasach znajdziesz we wpisach https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/, https://wespeak.pl/past-simple-regular-verbs/ , https://wespeak.pl/past-simple/ oraz https://wespeak.pl/past-continuous/. Pora przejść do praktyki:

Exercise 1 PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. When I ……………………………… (be) at school I ……………………………. (like) playing soccer.
 2. When …………………………….. (you/watch) that film?
 3. She …………………………….. (want) to know my e-mail address but I ……………………………..( not/be) brave enough to give it to her.
 4. They …………………………….. (come) yesterday evening, …………………………….. (eat) dinner and …………………………….. (go) to bed.
 5. I finally …………………………….. (not/ open) the front door.
 6. We …………………………….. (not/ know) him as a young man.
 7. The train ……………………………..(leave) at 7.30.
 8. You ……………………………. (pay) too much for that dress!
 9. They …………………………….. (not/ be) with us in France in 2018.
 10. It …………………………….. (be) half past seven when it …………………………….. (begin) to rain.

Exercise 2 PAST CONTINUOUS

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. While I ……………………………………………………….. (have) a bath, my parents ……………………………………………………….. (play) tennis outside.
 2. It ……………………………………………………….. (rain) all day yesterday.
 3. On Friday evening I ……………………………………………………….. (sit) in my armchair and ……………………………………………………….. (read) an interesting book.
 4. The fire ……………………………………………………….. (burn) in the fireplace and my cat ……………………………………………………….. (purr) on my lap.
 5. How long ……………………………………………………….. (you/ play) video games yesterday?
 6. Tom ……………………………………………………….. (cook) dinner for two hours yesterday.
 7. On Saturday, at 7 o’clock we ……………………………………………………….. (not/ have) supper with our friends.
 8. Maggie ……………………………………………………….. (wear) a really gorgeous dress that evening.
 9. The computer was on but nobody ……………………………………………………….. (use) it.
 10. Last Sunday we ……………………………………………………….. (work) in the garden almost all day.

Exercise 3 PAST SIMPLE vs PAST CONTINUOUS

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. I ……………………………. (see) you in the town about an hour ago, but you ……………………………. (not/see) me. You ……………………………. (look) at the shop displays.
 2. My mum ……………………………. (burn) herself when she ……………………………. (prepare) the roast turkey.
 3. While I ……………………………. (work) in the garden, I ……………………………. (hurt) my back badly.
 4. ……………………………. you (stay) at home because it ……………………………. (rain)?
 5. When they ……………………………. (come) to visit me, I ……………………………. (just/ have) a shower.
 6. The telephone ……………………………. (ring) when I ……………………………. (listen) to music.
 7. The postman ……………………………. (come) when I ……………………………. (have) a shower.
 8. While you ……………………………. (read) a book, your mum ……………………………. (clean) the house.
 9. The children ……………………………. (sit) at the table and ……………………………. (eat) while their mother ……………………………. (vacuum) the house.
 10. As I ……………………………. (pass) by a bookshop, I ……………………………. (see) that book in the shop window.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj

2 komentarze

 1. Dzień dobry,
  czy gdzieś mogę znaleźć odpowiedzi do tych zadań?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...