14 lutego 2021

Past Simple – irregular verbs

Na początek przypomnę tylko, że czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, zazwyczaj dokładnie określone w czasie.

Wiesz już, jak tworzyć formę przeszłą od czasownika być https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/ i od czasowników regularnych https://wespeak.pl/past-simple-regular-verbs/. Pora teraz na czasowniki nieregularne:

Budowa zdaniaPrzykładTłumaczenie
Zdania twierdzącePodmiot + czasownik w formie przeszłej + dalsza część zdania. I went to school yesterday. Wczoraj poszedłem do szkoły.
Zdanie przeczącePodmiot + didn’t (did not) dla wszystkich osób + czasownik w podstawowej formie.I didn’t go to school yesterday. Nie poszedłem wczoraj do szkoły.
Zdania pytające i krótkie odpowiedziDid + podmiot + czasownik w podstawowej formie. Did you go to school yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t.Czy poszedłeś wczoraj do szkoły? Tak, poszedłem. / Nie, nie poszedłem.

Lista czasowników nieregularnych znajduje się pod linkiem: https://wespeak.pl/irregular-verbs/

Pamiętaj, że zasady te nie obowiązują z czasownikiem “być” oraz z czasownikami modalnymi 🙂

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...

Past Continuous

Past Continuous

Czas Past Continuous , czyli czas przeszły ciągły, w języku angielskim używany jest w następujących sytuacjach: do opisania czynności, która działa się przez jakiś czas w przeszłości, np. Wczoraj między 2 a 3 czytałem książkę;do opisania dwóch czynności, które...

English Idioms 1

English Idioms 1

Idiomy to specyficzne wyrażenia, które w dosłownym tłumaczeniu często pozbawione są sensu, jednak bez nich trudno wyobrazić sobie mowę potoczną. Przykładem idiomu jest na przykład wyrażenie "robić z igły widły" (po angielsku: "to make a mountain out of a...

Past Simple

Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz...