14 lutego 2021

Past Simple – irregular verbs

Na początek przypomnę tylko, że czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, zazwyczaj dokładnie określone w czasie.

Wiesz już, jak tworzyć formę przeszłą od czasownika być https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/ i od czasowników regularnych https://wespeak.pl/past-simple-regular-verbs/. Pora teraz na czasowniki nieregularne:

Budowa zdaniaPrzykładTłumaczenie
Zdania twierdzącePodmiot + czasownik w formie przeszłej + dalsza część zdania. I went to school yesterday. Wczoraj poszedłem do szkoły.
Zdanie przeczącePodmiot + didn’t (did not) dla wszystkich osób + czasownik w podstawowej formie.I didn’t go to school yesterday. Nie poszedłem wczoraj do szkoły.
Zdania pytające i krótkie odpowiedziDid + podmiot + czasownik w podstawowej formie. Did you go to school yesterday? Yes, I did. / No, I didn’t.Czy poszedłeś wczoraj do szkoły? Tak, poszedłem. / Nie, nie poszedłem.

Lista czasowników nieregularnych znajduje się pod linkiem: https://wespeak.pl/irregular-verbs/

Pamiętaj, że zasady te nie obowiązują z czasownikiem “być” oraz z czasownikami modalnymi 🙂

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Homonyms 1

Homonyms 1

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. TIRE which can both mean to grow fatigued and a part of a wheel. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia, np. słowo TIRE,...

Homophones 1

Homophones 1

Homofony są to słowa (albo kombinacje słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. meet (spotykać się) i meat (mięso) czy też seen (trzecia forma od czasownika see) i scene (scena, miejsce). Popatrz! Czy wiedziałeś/ wiedziałaś, że...

IRREGULAR VERBS List

IRREGULAR VERBS List

Przed Tobą, Uczniu tabela z czasownikami nieregularnymi. Nie są to wszystkie czasowniki występujące w języku angielskim, ale znajomość tych przedstawionych poniżej z pewnością ułatwi Ci poruszanie się w gąszczu czasów gramatycznych. Moja rada: ucz się od razu...

Past Simple – regular verbs

Past Simple – regular verbs

Czasu Past Simple (przeszłego prostego) używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, określone w czasie. Odmianę czasownika "być" w czasie przeszłym już poznałeś (https://wespeak.pl/were-you-at-the-party/), teraz kolej...