1 listopada 2020

Present Continuous

Czas na kolejny czas teraźniejszy – czas present continuous .

Samą nazwę czasu tłumaczymy jako czas teraźniejszy ciągły, a używamy go w następujących sytuacjach:

  • do wyrażenia czynności, które wykonujemy w chwili mówienia (np. Czytam teraz wpis na blogu o czasie present continuous);
  • do wyrażenia czynności aktualnie się dziejących, ale nie dokładnie w chwili mówienia (np. Chodzę teraz na kurs tańca << Nie robię jednak tego w tym momencie, ponieważ w tym momencie czytam ten wpis na blogu>>);
  • do wyrażenia czynności zaplanowanych na niedaleką przyszłość, co do których mamy pewność, że się wydarzą (np. Jutro idę do dentysty);
  • do wyrażenia czynności wyjątkowych, odbiegających od codzienności (np. Zawsze mamy angielski z panią Wesenberg <<Present Simple>>, ale w tym tygodniu mamy z panią Kowalską <<Present Continuous>> .

Jeśli chcesz prawidłowo zbudować zdanie twierdzące w tym czasie , powinieneś pamiętać o następujących elementach:

Podmiotodmieniona forma czasownika ‘to be’ (być)
https://wespeak.pl/to-be-or-not-to-be/
czasownik końcówka – ingdalsza część zdania.
Iam read-inga book now.

INNE PRZYKŁADY:

She is reading a book now. – Ona czyta teraz książkę.

We are reading a book now. – Czytamy teraz książkę.

Zdania przeczące:

Podmiot odmieniona forma czasownika ‘to be’ w przeczeniu
https://wespeak.pl/to-be-or-not-to-be/
czasownik końcówka -ingdalsza część zdania
She is not (isn’t)read-inga book now.

INNE PRZYKŁADY:

I’m not reading a book now. – Nie czytam teraz książki.

They aren’t reading a book now. – One nie czytają teraz książki.

Zdania pytające:

Odmieniona forma czasownika ‘to be’ (być)
https://wespeak.pl/to-be-or-not-to-be/
podmiotczasownikkońcówka -ingdalsza część zdania.
Are they read-inga book now?

INNE PRZYKŁADY:

Is he reading a book now ?– Czy on czyta teraz książkę?

What are you reading ? – Co czytasz?

ZASADY DODAWANIA KOŃCÓWKI -ING DO CZASOWNIKÓW:

  • W czasie Present Continuous dodajemy końcówkę -ing do większości czasowników w bezokoliczniku, czyli:

wear – wearing

eat – eating

play – playing

study – studying

watch – watching

send – sending

  • Kiedy czasownik w bezokoliczniku zakończony jest na -e, wówczas dodając końcówkę -ing, pomijamy -e:

move – moving

celebrate – celabrating

make – making

dance – dancing

  • Kiedy czasownik jest jednosylabowy i kończy się jedną samogłoską i jedną spółgłoską (z wyjątkiem w, x, y), wówczas dodając końcówkę -ing , podwajamy ostatnią spółgłoskę:

chat– chatting

swim – swimming

shop – shopping

stop – stopping

put – putting

Tyle teorii. Zapraszam Cię do kącika zadań (już wkrótce).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Present Simple

Present Simple

Exercise 1 Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów). Sally never .......................... (watch) TV in the evening.How often ........................... (visit) your...

to be or not to be

to be or not to be

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się najważniejszym czasownikiem w każdym języku, czyli czasownikiem 'być'. Znajomość odmiany tego czasownika jest absolutnie kluczowa. Zaczynajmy! Czasownik 'być' w czasie teraźniejszym, w zdaniu twierdzącym, odmienia się w następujący...

Biscuits czy cookies?

Biscuits czy cookies?

Na pewno nie raz zastanawiałeś się, czy film i movie oznacza to samo, albo dlaczego słyszysz, że dziecko po angielsku to child, skoro Ty jesteś przekonany, że to kid. Z czego to wynika? Otóż język angielski dzieli się na tzw. British i American English, czyli język...