21 marca 2021

Present Perfect vs Past Simple

Zapraszam Cię do kolejnej serii z cyklu porównywarka czasów:) W tym odcinku kącika zadań możesz poćwiczyć Present Perfect i Past Simple. Zastosowanie i budowę zdań w obydwu czasach omówiłam tutaj, tutaj i tutaj. Zanim zaczniesz pamiętaj, że Present Perfect opisuje czynności niesprecyzowane dokładnie w czasie, np. Kupiłem samochód (I’ve bought a car), i tyle. Nie ma w tym zdaniu informacji, kiedy to się stało, bo nie jest to istotne. Kupiłem i mam. Natomiast Past Simple to już inna bajka – tu zazwyczaj podany jest konkret, czyli Kupiłem samochód 2 lata temu ( I bought a car two years ago). Nie wiadomo, czy nadal go mam. W Past Simple ważniejszy jest czas, kiedy coś się stało, a nie sam fakt. Oczywiście to, w jaki sposób tłumaczę zastosowanie tych dwóch czasów to uogólnienie. Najważniejszy jest zawsze kontekst zdania 🙂

Exercise 1 PRESENT PERFECT

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. I (never/like) …………………………………………………………………. him.
 2. Tom (work) ………………………………………………………………….. in this company for five years.
 3. They (already/finish) …………………………………………………………………. their work.
 4. The Smiths (just/call) ………………………………………………………………… to say they will not come.
 5. We ( be) …………………………………………………………………. to five countries so far.
 6. My parents (not/live) ………………………………………………………………… here for so long.
 7. ………………………………………………………………….you (ever/sleep) in a tent?
 8. How long ………………………………………………………………….(he/be) here?
 9. Mike (go)…………………………………………………………………to London. That’s why he isn’t here.
 10. We (not/know) …………………………………………………………………… each other for ages. Only for a few weeks.

Exercise 2 PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. When (you/see) ……………………………………………………………………. her for the last time?
 2. Last Saturday it (be) …………………………………………………………………my father’s fiftieth birthday.
 3. Why (not/be) ………………………………………………………………….. at the wedding?
 4. Samantha (look) ………………………………………………………………….. at me suspiciously and (scream) ………………………………………………………………….loudly.
 5. I (leave) …………………………………………………………………. my purse at Mandy’s yesterday.
 6. He (be)…………………………………………………………………. very grateful for my help and (thank) …………………………………………………………………me a lot.
 7. We (visit) ………………………………………………………………… them last summer.
 8. I (not/be) ………………………………………………………………….. there because I (think) ………………………………………………………………….. it was only for adults.
 9. In 2020 my sister (live) ………………………………………………………………… in London.
 10. It (not/be) ……………………………………………………….. half past eight when he (come) …………………………………………………………………I think it was much later.

Exercise 3 PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. My favourite writer (just/finish) ………………………………………………………………….writing his latest novel.
 2. Shakespeare (write) …………………………………………………………………. many wonderful plays.
 3. Look at these headphones! What (you/do) …………………………………………………………………..?
 4. I (not/be) …………………………………………………………………..to Paris since 2013.
 5. How long (they/have) …………………………………………………………………. that car?
 6. I (see) ………………………………………………………………….him on Monday. He (not/look) …………………………………………………………………. well.
 7. ………………………………………………………………….(you/do) your homework yet?
 8. I’m not thirsty any more. I (already/drink) …………………………………………………………………. two glasses of water.
 9. I (not /like) ………………………………………………………………… dancing when I (be)…………………………………………………………………younger.
 10. Sam (not /read) ………………………………………………………………….any book this year.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...