21 marca 2021

Present Perfect vs Past Simple

Zapraszam Cię do kolejnej serii z cyklu porównywarka czasów:) W tym odcinku kącika zadań możesz poćwiczyć Present Perfect i Past Simple. Zastosowanie i budowę zdań w obydwu czasach omówiłam tutaj, tutaj i tutaj. Zanim zaczniesz pamiętaj, że Present Perfect opisuje czynności niesprecyzowane dokładnie w czasie, np. Kupiłem samochód (I’ve bought a car), i tyle. Nie ma w tym zdaniu informacji, kiedy to się stało, bo nie jest to istotne. Kupiłem i mam. Natomiast Past Simple to już inna bajka – tu zazwyczaj podany jest konkret, czyli Kupiłem samochód 2 lata temu ( I bought a car two years ago). Nie wiadomo, czy nadal go mam. W Past Simple ważniejszy jest czas, kiedy coś się stało, a nie sam fakt. Oczywiście to, w jaki sposób tłumaczę zastosowanie tych dwóch czasów to uogólnienie. Najważniejszy jest zawsze kontekst zdania 🙂

Exercise 1 PRESENT PERFECT

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. I (never/like) …………………………………………………………………. him.
 2. Tom (work) ………………………………………………………………….. in this company for five years.
 3. They (already/finish) …………………………………………………………………. their work.
 4. The Smiths (just/call) ………………………………………………………………… to say they will not come.
 5. We ( be) …………………………………………………………………. to five countries so far.
 6. My parents (not/live) ………………………………………………………………… here for so long.
 7. ………………………………………………………………….you (ever/sleep) in a tent?
 8. How long ………………………………………………………………….(he/be) here?
 9. Mike (go)…………………………………………………………………to London. That’s why he isn’t here.
 10. We (not/know) …………………………………………………………………… each other for ages. Only for a few weeks.

Exercise 2 PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. When (you/see) ……………………………………………………………………. her for the last time?
 2. Last Saturday it (be) …………………………………………………………………my father’s fiftieth birthday.
 3. Why (not/be) ………………………………………………………………….. at the wedding?
 4. Samantha (look) ………………………………………………………………….. at me suspiciously and (scream) ………………………………………………………………….loudly.
 5. I (leave) …………………………………………………………………. my purse at Mandy’s yesterday.
 6. He (be)…………………………………………………………………. very grateful for my help and (thank) …………………………………………………………………me a lot.
 7. We (visit) ………………………………………………………………… them last summer.
 8. I (not/be) ………………………………………………………………….. there because I (think) ………………………………………………………………….. it was only for adults.
 9. In 2020 my sister (live) ………………………………………………………………… in London.
 10. It (not/be) ……………………………………………………….. half past eight when he (come) …………………………………………………………………I think it was much later.

Exercise 3 PRESENT PERFECT VS PAST SIMPLE

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. My favourite writer (just/finish) ………………………………………………………………….writing his latest novel.
 2. Shakespeare (write) …………………………………………………………………. many wonderful plays.
 3. Look at these headphones! What (you/do) …………………………………………………………………..?
 4. I (not/be) …………………………………………………………………..to Paris since 2013.
 5. How long (they/have) …………………………………………………………………. that car?
 6. I (see) ………………………………………………………………….him on Monday. He (not/look) …………………………………………………………………. well.
 7. ………………………………………………………………….(you/do) your homework yet?
 8. I’m not thirsty any more. I (already/drink) …………………………………………………………………. two glasses of water.
 9. I (not /like) ………………………………………………………………… dancing when I (be)…………………………………………………………………younger.
 10. Sam (not /read) ………………………………………………………………….any book this year.

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Present perfect

Present perfect

Długo zastanawiałam się w jaki sposób "zobrazować" Ci zastosowanie czasu, którego odpowiednika nie ma w języku polskim. Myślę, że to zdjęcie, wykopane z domowego archiwum, idealnie oddaje aspekt czasowy czasu Present Perfect. Ale zacznijmy od początku. Sama nazwa...

Homophones 2

Homophones 2

Zapraszam Cię do poznania kolejnych homofonów w języku angielskim, czyli słów (albo kombinacji słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. sea (morze) i see (widzieć) . Wyrazy te ułożyłam alfabetycznie. Jeśli jesteś...

English idioms 2

English idioms 2

Idiomy wzbogacają nasze słownictwo, pozwalają bardziej obrazowo przedstawić stany, uczucia, sytuacje, w których się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że są dozwolone raczej w mowie potocznej i należy być pewnym ich znaczenia, żeby nie popełnić gafy. Kiedyś...

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...