17 marca 2021

Present perfect

Długo zastanawiałam się w jaki sposób “zobrazować” Ci zastosowanie czasu, którego odpowiednika nie ma w języku polskim. Myślę, że to zdjęcie, wykopane z domowego archiwum, idealnie oddaje aspekt czasowy czasu Present Perfect. Ale zacznijmy od początku. Sama nazwa zdaje się być “nielogiczna”, ponieważ tłumaczymy ją jako czas teraźniejszy dokonany . To dokładnie tak, jak z tą sytuacją na zdjęciu: jedną nogą jestem w teraźniejszości (tą z tyłu), bo jeszcze biegnę, ale drugą nogą (tą z przodu) ukończyłam już bieg. Czyli w tym samym czasie znajduję się zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości 🙂

Użyj więc czasu Present Perfect:

 • do wyrażenia czynności, która rozpoczęła się w przeszłości, ale trwa do chwili obecnej, np. Mieszkam w tym domu od 13 lat: 13 lat temu się wprowadziłam (przeszłość) i nadal tu mieszkam (teraźniejszość )- I’VE LIVED IN THIS HOUSE FOR 13 YEARS;
 • do wyrażenia czynności, która wydarzyła się w przeszłości, ale jej skutki są widoczne w teraźniejszości, np. Złamałam nogę (przeszłość) i mam założony gips (skutek złamania) – I’VE BROKEN MY LEG;
 • do wyrażenia czynności dopiero co zakończonych , np. Przebiegłam maraton i jestem cała spocona – I’VE RUN THE MARATHON;
 • do wyrażenia doświadczeń życiowych, np. Nigdy nie jadłam ślimaka: nie doświadczyłam tego w przeszłości i teraz nie mogę nic powiedzieć na temat tego, jak smakuje ślimak – I’VE NEVER EATEN A SNAIL.

Jak widzisz z powyższych przykładów, w każdej czynności w czasie Present Perfect “przeplatają” się teraźniejszość z przeszłością.

Budowa zdania:

I Zdanie twierdzące

PODMIOT + HAVE/HAS (w 3 os. l. poj. ) CZASOWNIK w III formie (do regularnych dodajemy końcówkę -ed/-d, nieregularne: tabela czasowników nieregularnych III słupek https://wespeak.pl/irregular-verbs/

I HAVE EATEN dinner. (Zjadłem obiad.)

She HAS EATEN dinner. (Zjadła obiad.)

Uwaga! Formę HAVE możesz skrócić do ‘VE (I’ve/ You’ve/They’ve), formę HAS możesz skrócić do ‘S (She’s/ He’s/ It’s).

II Zdanie przeczące

PODMIOT + HAVE/HAS (w 3 os. l. poj. ) + NOT + CZASOWNIK w III formie

Uwaga! Formę HAVE NOT możesz skrócić do HAVEN’T , formę HAS NOT możesz skrócić do HASN’T.

I haven’t eaten dinner yet. (Nie jadłem jeszcze obiadu)

She hasn’t eaten dinner yet. (Nie jadła jeszcze obiadu)

III Pytania i krótkie odpowiedzi

HAVE/HAS + PODMIOT + CZASOWNIK w III formie

Have you eaten breakfast yet? – Yes, I have./ No, I haven’t. (Czy jadłeś już śniadanie? Tak, jadłem. / Nie, nie jadłem)

Has she eaten breakfast yet? Yes, she, has. / No, she hasn’t. (Czy ona jadła już śniadanie? Tak, jadła. / Nie, nie jadła).

IV Określenia czasu

 • NEVER – nigdy
 • EVER – kiedykolwiek
 • JUST – właśnie
 • ALREADY – już
 • YET – jeszcze, już
 • RECENTLY – ostatnio
 • LATELY – ostatnio
 • SO FAR – dotychczas
 • SINCE – od (od jakiegoś momentu)
 • FOR – od (jak długo)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple

Zapraszam Cię do kolejnej serii z cyklu porównywarka czasów:) W tym odcinku kącika zadań możesz poćwiczyć Present Perfect i Past Simple. Zastosowanie i budowę zdań w obydwu czasach omówiłam tutaj, tutaj i tutaj. Zanim zaczniesz pamiętaj, że Present Perfect opisuje...

Homophones 2

Homophones 2

Zapraszam Cię do poznania kolejnych homofonów w języku angielskim, czyli słów (albo kombinacji słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. sea (morze) i see (widzieć) . Wyrazy te ułożyłam alfabetycznie. Jeśli jesteś...

English idioms 2

English idioms 2

Idiomy wzbogacają nasze słownictwo, pozwalają bardziej obrazowo przedstawić stany, uczucia, sytuacje, w których się znajdujemy. Należy jednak pamiętać, że są dozwolone raczej w mowie potocznej i należy być pewnym ich znaczenia, żeby nie popełnić gafy. Kiedyś...

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...