15 listopada 2020

Present Simple

Exercise 1

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. Sally never …………………….. (watch) TV in the evening.
 2. How often ……………………… (visit) your grandma abroad?
 3. Bill and Steve hardly ever ……………………… (go) to the mountains with us.
 4. People who …………………….. (be) popular usually …………………….. (live) in big houses.
 5. My parents’ friend …………………….. (speak) four languages!
 6. We …………………….. (not/ride) a horse.
 7. My dad …………………….. (cook) in our family. My mum …………………….. (not/like) it.
 8. Chris sometimes …………………….. (drive) to work, but usually he just …………………….. (walk).
 9. …………………….. she (sing) in that band? No, she …………………….. (be) too shy to do that.
 10. Every morning I …………………….. (get up) early, …………………….. (brush) my teeth and …………………….. (go) jogging.

Exercise 2

Make sentences from the scrambled words. (Z rozsypanych słów stwórz zdania).

 1. does./shopping/family/Who/?/does/your/in/father/My
 2. too/me./I/reading/like/fantasy/They/for/stories./don’t/scary/are
 3. Greg/the/all./John/and/best/of/swim
 4. every/My/plays/day./sister/piano/the
 5. makes/Gloomy/sad./weather/me
 6. as/doesn’t/who/firefighter./know/a/She/anyone/works
 7. thieves./a/older/Her/policeman/brother/he/is/catches/and
 8. from/books/My/cousin/time/reads/time./to/younger
 9. We/meat/lunch./for/seldom/have
 10. classmates/play/Do/you/your/football/ ?/ with

Exercise 3

Translate the sentences into English. (Przetłumacz zdania na język angielski).

 1. Dwa razy w tygodniu chodzę na basen.
 2. Przyjaciele mojego ojca co roku jeżdżą do Włoch.
 3. Jak długo zabiera ci dotarcie do szkoły piechotą? Około 0,5 godziny.
 4. Przedstawienia zazwyczaj trwają za długo.
 5. Ciocia Sophie nie zarabia dużo pieniędzy, a wydaje mnóstwo.
 6. Jak często chodzicie do kina? Co najmniej 4 razy w roku.
 7. Ich syn nigdzie nie pracuje. Jest podróżnikiem i jeździ po całym świecie. Co za życie!
 8. Niestety, na obiad często jemy watróbkę, chociaż jej nie znoszę.
 9. Kiedy ona zazwyczaj odpoczywa? Moja mama? Ona prawie nigdy tego nie robi!
 10. Nie chodzę zbyt często na zakupy, bo uważam, że to strata czasu.

W razie wątpliwości odsyłam do linków https://wespeak.pl/present-simple-cz-i/ i https://wespeak.pl/present-simple-cz-ii/ . Powodzenia!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...

Past Continuous

Past Continuous

Czas Past Continuous , czyli czas przeszły ciągły, w języku angielskim używany jest w następujących sytuacjach: do opisania czynności, która działa się przez jakiś czas w przeszłości, np. Wczoraj między 2 a 3 czytałem książkę;do opisania dwóch czynności, które...

English Idioms 1

English Idioms 1

Idiomy to specyficzne wyrażenia, które w dosłownym tłumaczeniu często pozbawione są sensu, jednak bez nich trudno wyobrazić sobie mowę potoczną. Przykładem idiomu jest na przykład wyrażenie "robić z igły widły" (po angielsku: "to make a mountain out of a...

Past Simple

Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz...