15 listopada 2020

Present Simple

Exercise 1

Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów).

 1. Sally never …………………….. (watch) TV in the evening.
 2. How often ……………………… (visit) your grandma abroad?
 3. Bill and Steve hardly ever ……………………… (go) to the mountains with us.
 4. People who …………………….. (be) popular usually …………………….. (live) in big houses.
 5. My parents' friend …………………….. (speak) four languages!
 6. We …………………….. (not/ride) a horse.
 7. My dad …………………….. (cook) in our family. My mum …………………….. (not/like) it.
 8. Chris sometimes …………………….. (drive) to work, but usually he just …………………….. (walk).
 9. …………………….. she (sing) in that band? No, she …………………….. (be) too shy to do that.
 10. Every morning I …………………….. (get up) early, …………………….. (brush) my teeth and …………………….. (go) jogging.

Exercise 2

Make sentences from the scrambled words. (Z rozsypanych słów stwórz zdania).

 1. does./shopping/family/Who/?/does/your/in/father/My
 2. too/me./I/reading/like/fantasy/They/for/stories./don’t/scary/are
 3. Greg/the/all./John/and/best/of/swim
 4. every/My/plays/day./sister/piano/the
 5. makes/Gloomy/sad./weather/me
 6. as/doesn’t/who/firefighter./know/a/She/anyone/works
 7. thieves./a/older/Her/policeman/brother/he/is/catches/and
 8. from/books/My/cousin/time/reads/time./to/younger
 9. We/meat/lunch./for/seldom/have
 10. classmates/play/Do/you/your/football/ ?/ with

Exercise 3

Translate the sentences into English. (Przetłumacz zdania na język angielski).

 1. Dwa razy w tygodniu chodzę na basen.
 2. Przyjaciele mojego ojca co roku jeżdżą do Włoch.
 3. Jak długo zabiera ci dotarcie do szkoły piechotą? Około 0,5 godziny.
 4. Przedstawienia zazwyczaj trwają za długo.
 5. Ciocia Sophie nie zarabia dużo pieniędzy, a wydaje mnóstwo.
 6. Jak często chodzicie do kina? Co najmniej 4 razy w roku.
 7. Ich syn nigdzie nie pracuje. Jest podróżnikiem i jeździ po całym świecie. Co za życie!
 8. Niestety, na obiad często jemy watróbkę, chociaż jej nie znoszę.
 9. Kiedy ona zazwyczaj odpoczywa? Moja mama? Ona prawie nigdy tego nie robi!
 10. Nie chodzę zbyt często na zakupy, bo uważam, że to strata czasu.

W razie wątpliwości odsyłam do linków https://wespeak.pl/present-simple-cz-i/ i https://wespeak.pl/present-simple-cz-ii/ . Powodzenia!

Klucz odpowiedzi do zadań znajdziesz tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Homophones 3

Homophones 3

Przed Tobą ostatnia odsłona homofonów na blogu, czyli słów (albo kombinacji słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. sea (morze) i see (widzieć) . Tym razem nie ułożyłam ich alfabetycznie, ich kolejność...

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów