5 grudnia 2021

Quantifiers – określenia ilości

W poniższym kąciku zadań pora na przećwiczenie określeń ilości, których w języku angielskim nie brakuje 🙂 Pamiętaj, że to, jakiego określenia użyć w dużej mierze zależy od tego, czy rzeczownik, którego ilość podajemy, jest policzalny czy też nie. Pisałam o tym szerzej na blogu. Jeśli masz więc jeszcze wątpliwości, które słówko z podanych jest właściwe, odsyłam do wpisów teoretycznych tutaj i tutaj.

A oto polecenie:

Fill in the gaps and choose from: A/AN/SOME/ANY/A LOT/MUCH/MANY/A LITTLE/LITTLE/A FEW/FEW/PLENTY. (Uzupełnij luki wybierając z następujących określeń ilości: A/AN/SOME/ANY/A LOT/MUCH/MANY/A LITTLE/ LITTLE/ A FEW/ FEW/PLENTY).

 1. There’s ………………… apple on the table.
 2. How ………………… sugar do we need?
 3. Are there ………………… potatoes in the basement?
 4. A: Mum! I’m going out! B: OK. Have ………………… good time, darling!
 5. How ………………… oranges do we need for the smoothie?
 6. Paris is an amazing city. I’m sure there are ………………… of things to see.
 7. I won’t buy these shoes. They cost too ………………… .
 8. Hurry up! We’ve got ………………… time left.
 9. Is there ………………… bread? Yes, but very ………………… .
 10. Have they got ………………… car?
 11. Listen to me carefully. I’m going to ask you ………………… questions.
 12. There’s ………………… block of flats next to my house.
 13. I hope Mrs Grey won’t be Sam’s teacher. She’s got ………………… patience.
 14. You’re always using ………………… of salt with your food.
 15. Our town is quite boring, that’s why only ………………… tourists come here.
 16. Have we got ………………… eggs? Yeah, there are ………………… in the fridge.
 17. I’m afraid it will be difficult to communicate with him. He speaks ………………… English.
 18. ………………… of people came to the show last Saturday.
 19. How ………………… time do we need ? I think about ………………… hour.
 20. I don’t know ………………… people in this town.
 21. She doesn’t earn ………………… . That is why she cannot afford to buy brand new jeans.
 22. “Would you like sugar with your coffee?”  “Yes, please. ………………….
 23. You don’t need to hurry. There’s ………………… of time.
 24. Listen to me carefully. I’m going to ask you ………………… questions.
 25. Our neighbours have no financial problems. They must have ………………… of money.

Możesz również rozwiązać zadania interaktywnie i od razu sprawdzić swoje wyniki. Link do nich znajduje się tutaj.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Inne wpisy z tej kategorii

Past Simple vs Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous

Czas na utrwalenie dwóch czasów przeszłych: Past Simple i Continuous. Pierwszego używamy do czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Wydarzyły się, zakończyły i kropka. Drugi natomiast służy podkreśleniu ciągłości czynności, czyli uwydatnieniu faktu, iż coś...

Past Simple

Past Simple

W tym wpisie możesz poćwiczyć struktury potrzebne do tworzenia zdań w czasie Past Simple. Przypomnę tylko, że czasu tego używamy do opisania czynności, które wydarzyły się w przeszłości. Są to czynności dokonane, często określone w czasie. Jeśli nie pamiętasz...

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów