18 października 2021

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Policzalność i niepoliczalność rzeczowników to zagadnienie, które nierzadko sprawia uczącym się języka angielskiego sporo kłopotów. Jest to jednak bardzo istotna część gramatyki tego języka, gdyż istnieje cały szereg zasad związanych z policzalnością i niepoliczalnością rzeczowników. Które więc rzeczowniki w języku angielskim da się policzyć, a które nie? Spójrz:

 1. Rzeczowniki policzalne (countable nouns) to odrębne przedmioty, ludzie czy też pojęcia, które da się policzyć. Wspominając o nich po raz pierwszy, poprzedzamy je przedimkami a/an ; możemy od nich utworzyć liczbę mnogą:

a banana – bananas ( banan – banany)

an elephant – elephants (słoń – słonie)

2. Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns) to nazwy materiałów, płynów, pojęć abstrakcyjnych, zbiorów, które nie stanowią odrębnych przedmiotów. Nie poprzedzamy ich przedimkiem a/an, nie określamy ich ilości (nie podajemy cyfry). Oto lista najbardziej popularnych rzeczowników niepoliczalnych w języku angielskim:

 • accomodation – zakwaterowanie
 • baggage/luggage – bagaż
 • bread – chleb
 • chess – szachy
 • chewing gum – guma do żucia
 • equipment – sprzęt
 • furniture – meble
 • information – informacje
 • jewellery – biżuteria
 • knowledge – wiedza
 • luck – szczęście
 • money – pieniądze
 • news – wiadomości
 • poetry – poezja
 • progress – postęp
 • publicity – reklama w TV
 • research – badanie
 • rubbish – śmieci
 • slang – slang
 • thunder – grzmot
 • traffic – ruch uliczny
 • work – praca

3. Słowa takie jak glass (szkło) czy paper (papier) oznaczające materiały są niepoliczalne, ale możemy ich używać do opisania rzeczy zrobionych z tych materiałów, wtedy stają się policzalne. Porównaj te zdania:

 • I’d like some typing paper, please. – Poproszę papier xero.

Can you bring me a paper? – Czy możesz mi przynieść gazetę?

 • Windows are made of glass. – Okna zrobione są ze szkła.

Do you want me to bring a glass of water? -Chcesz, żebym przyniósł szklankę wody?

4. Wiele rzeczy (np. ryż – rice czy winogrona – grapes) traktujemy jako zbiór pojedynczych elementów stanowiących całość. Niektóre z nich są niepoliczalne (tak, jak ryż), inne policzalne i występują z reguły w liczbie mnogiej (jak winogrona). Rzeczy , które składają się z małych ziarenek (np. piasek – sand, ryż – rice) zazwyczaj są niepoliczalne; zbiory składające się większych ziaren (groch – peas, czy też winogrona – grapes) częściej są policzalne.

Niepoliczalne (uncountable) są więc między innymi: fruit (owoce), rice (ryż), pasta (makaron), sugar (cukier), salt (sól), corn (kukurydza), wheat (pszenica), rye (żyto), maize (kukurydza), gravel (żwir).

Policzalne (countable) będą: vegateable(s) – warzywa; bean(s) – fasola; pea(s) – groch; grape(s) – winogrona; lentil(s) – soczewica.

Spójrz na przykładowe zdania:

 • Fruit is very expensive nowadays, but vegetables are cheap. – Owoce są obecnie bardzo drogie, ale warzywa są tanie.
 • Is the spaghetti ready? Yes, it is. – Czy spaghetti jest już gotowe? Tak, jest.
 • These grapes are rotten – Te winogrona są popsute.

5. HAIR czy HAIRS ?

Włosy w języku angielskim są zazwyczaj niepoliczalne!

 • Her hair is black. – Ona ma czarne włosy.

Ale jeden pojedynczy włos pływający np. w zupie jest już policzalny. Tak samo z kilkoma pojedynczymi włosami, które mamy na ubraniu:

 • Waiter! There’s a hair in my soup! – Proszę Pana (kelnera), w mojej zupie jest włos!
 • You’ve got two blonde hairs on your jacket. – Masz dwa blond włosy na marynarce.

6. RZECZOWNIKI ABSTRAKCYJNE (ABSTRACT NOUNS):

Wiele rzeczowników abstrakcyjnych w języku angielskim przybiera formę zarówno policzalną, jak i niepoliczalną. Do takich rzeczowników należą m.in. time (czas); life (życie); experience (doświadczenie); pity (litość); thought (myśl), conversation (konwersacja, rozmowa):

 • We need to hurry! – there isn’t plenty of time.

Have a great time!

There are times when I feel like doing nothing.

 • Life is beautiful.

She’s already had a really difficult life.

 • I’m afraid you haven’t got enough experience to get this job.

I had some nasty experiences when we were in Scotland.

 • It’s difficult to feel pity for such people.

A: You can’t go there alone! B: What a pity!

 • I think, her decision needs more thought.

Last night I couldn’t sleep because of some terrible thoughts.

 • I love our conversation classes!

Me and my friend had a very nice conversation last Monday.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy z tej kategorii

3 okres warunkowy

3 okres warunkowy

Na początek kilka słów przypomnienia: w języku angielskim wyróżniamy 0, 1, 2 i 3 okres warunkowy oraz tryby warunkowe mieszane. Pierwsze trzy dotyczą teraźniejszości lub przyszłości (1 i 2) podczas gdy 3 okres warunkowy jako jedyny dotyczy przeszłości, a więc...

much/many/little/few/lots/plenty

much/many/little/few/lots/plenty

Przed Tobą kolejna część określeń ilościowych w języku angielskim. Wyrażenia te, podobnie jak poprzednie (patrz tutaj) związane są z policzalnością i niepoliczalnością rzeczowników. MUCH (dużo) i (A) LITTLE (mało) używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi: much time...

a/an/some/any/a lot of

a/an/some/any/a lot of

Jeśli chcesz określić ilość w języku angielskim najprościej dodać liczebnik przed rzeczownikiem . Co jeśli nie znamy dokładnej ilości danej rzeczy, albo coś jest rzeczownikiem niepoliczalnym? Z pomocą przychodzą tzw. quantifiers, czyli słówka określające ilość. W...

future continuous

future continuous

Future Continuous (czas przyszły ciągły) to kolejny czas przyszły w języku angielskim. Wyraża on myśl, że w pewnym momencie w przyszłości będziesz w trakcie wykonywania jakiejś czynności. Wyobraź sobie tę sytuację ze zdjęcia: lecący samolot. Wybrałeś/wybrałaś...

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów