31 października 2020

to be or not to be

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się najważniejszym czasownikiem w każdym języku, czyli czasownikiem ‘być’. Znajomość odmiany tego czasownika jest absolutnie kluczowa. Zaczynajmy!

Czasownik ‘być’ w czasie teraźniejszym, w zdaniu twierdzącym, odmienia się w następujący sposób:

Forma pełnaForma skróconaTłumaczenie
I amI’mJa jestem
You are You’reTy jesteś
He isHe’sOn jest
She isShe’sOna jest
It is It ‘s Ono, to jest
We areWe’reMy jesteśmy
You are You’re Wy jesteście
They areThey’re Oni, one są

W celu utworzenia przeczenia, wystarczy do odmienionej formy twierdzącej dodać słówko ‘not’, czyli ‘nie’:

Forma pełnaForma skróconaTłumaczenie
I am notI’m notJa nie jestem
You are not You aren’tTy nie jesteś
He is not He isn’t On nie jest
She is not She isn’t Ona nie jest
It is not It isn’t Ono, to nie jest
We are notWe aren’t My nie jesteśmy
You are not You aren’t Wy nie jesteście
They are notThey aren’t Oni, one nie są

I na koniec pytania oraz krótkie odpowiedzi. Jak to zrobić? Wystarczy zamienić miejscami np. I am i w ten sposób powstaje pytanie. Popatrz:

PytanieTłumaczenieKrótkie odpowiedziTłumaczenie
Am I ?Czy ja jestem?Yes, I am./ No, I’m not. Tak, jestem. /Nie, nie jestem.
Are you?Czy ty jesteś?Yes, you are./ No, you aren’t.
Yes, I am. / No, I’m not.
Tak, jesteś./ Nie, nie jesteś.
Tak, jestem. /Nie, nie jestem.
Is he ?Czy on jest?Yes, he is./No, he isn’t. Tak, on jest. / Nie, on nie jest.
Is she ?Czy ona jest? Yes, she is./ No, she isn’t. Tak, jest./ Nie, nie jest.
Is it?Czy ono, to jest?Yes, it is./ No, it isn’t. Tak, ono, to jest./ Nie, ono, to nie jest.
Are we? Czy my jesteśmy? Yes, we are./ No, we aren’t.Tak, my jesteśmy./ Nie, my nie jesteśmy.
Are you?Czy wy jesteście?Yes, you are./ No, you aren’t.
Yes, we are./ No, we aren’t.
Tak, wy jesteście./ Nie, wy nie jesteście.
Tak, my jesteśmy./ Nie, my nie jesteśmy.
Are they ?Czy oni, one są? Yes, they are. / No, they aren’t.Tak, one, oni są./ Nie, oni, one nie są.

‘To be or not to be, that is the question…’ (from Hamlet by William Shakespeare, spoken by Hamlet)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Present Simple

Present Simple

Exercise 1 Fill in the gaps using appropriate forms of the verbs from the brackets. (Uzupełnij luki odpowiednią formą czasowników z nawiasów). Sally never .......................... (watch) TV in the evening.How often ........................... (visit) your...

Present Continuous

Present Continuous

Czas na kolejny czas teraźniejszy - czas present continuous . Samą nazwę czasu tłumaczymy jako czas teraźniejszy ciągły, a używamy go w następujących sytuacjach: do wyrażenia czynności, które wykonujemy w chwili mówienia (np. Czytam teraz wpis na blogu o czasie...

Biscuits czy cookies?

Biscuits czy cookies?

Na pewno nie raz zastanawiałeś się, czy film i movie oznacza to samo, albo dlaczego słyszysz, że dziecko po angielsku to child, skoro Ty jesteś przekonany, że to kid. Z czego to wynika? Otóż język angielski dzieli się na tzw. British i American English, czyli język...