27 września 2021

Wypowiedź pisemna na egzaminie ósmoklasisty

Wypowiedź pisemna to ostatnia część egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Składa się tylko z 1 zadania, z którego możesz otrzymać maksymalnie 10 punktów, co stanowi około 20% wszystkich punktów do zdobycia na egzaminie. Warto zatem solidnie przygotować się do tej części . Co należy zrobić?

Twoim zadaniem będzie napisanie jednego, krótkiego (zwykle od 50 do 120 słów) tekstu użytkowego. Według informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mogą to być:

 • notatka;
 • ogłoszenie;
 • zaproszenie;
 • wiadomość;
 • e-mail;
 • wpis na blogu.

W poleceniu będą podane 3 punkty (kropki), do których należy się odnieść i rozwinąć (do każdej z nich oddzielnie).

Twoja wypowiedź będzie oceniana przez egzaminatora w następujących kategoriach:

 1. Treść: 0-4 pkt.
 2. Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt.
 3. Zakres środków językowych: 0-2 pkt.
 4. Poprawność środków językowych: 0-2 pkt.

Co zrobić, żeby otrzymać maksymalną liczbę punktów w każdej z kategorii? Popatrz:

Treść

Ocena w kryterium „Treść” jest ściśle uzależniona od tego, w jakim stopniu odniosłeś się i /lub rozwinąłeś/rozwinęłaś swoją wypowiedź w poszczególnych podpunktach polecenia, czyli w „kropkach”:

 1. Jako odniesienie przyjmuje się komunikatywną odpowiedź ucznia, który  w minimalnym stopniu odniesie się do ,,kropki”, czyli jeśli np. w poleceniu będzie napisane: ,,Napisz dlaczego zorganizowałeś przyjęcie powitalne dla swojego nowego kolegi”, pisząc: I wanted him to be surprised  (Chciałem, żeby był zaskoczony) –    w minimalnym stopniu odniosłeś się do treści polecenia.
 2. Jako rozwinięcie traktuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, który odniósł się do ,,kropki” w sposób bardziej szczegółowy. Sposób bardziej szczegółowy to wypowiedź zawierająca albo:
 3. dwa odniesienia do danego podpunktu, czyli np. I wanted him to be surprised and let him know his new friends closer (Chciałem, żeby był zaskoczony  i poznał bliżej swoich nowych kolegów)

lub:

 • jedno rozbudowane odniesienie do danej ,,kropki”, jeden element opisany bardziej szczegółowo, np. In the garden where I prepared the party there was  a lot of space for playing dodge ball, eating and dancing  (W ogrodzie gdzie przygotowałem przyjęcie było dużo miejsca do gry w zbijaka, do jedzenia  i do tańca).

Spójność i logika wypowiedzi

W kryterium spójności będzie oceniany stopień, w jakim tekst funkcjonuje jako całość.

W ocenie logiki – czy wypowiedź jest klarowna, sensowna.

2 punktyWypowiedź jest w całości lub w znacznej części spójna i logiczna zarówno na poziomie poszczególnych zdań, jak i całego tekstu
1 punktWypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie poszczególnych zdań oraz/lub całego tekstu
0 punktówWypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/nielogiczna; zbudowana jest z trudnych do powiązania w całość fragmentów

Zakres środków językowych

W tym kryterium powinieneś Uczniu „pochwalić się” słownictwem i strukturami gramatycznymi.

2 punktyZadowalający zakres słownictwa i struktur gramatycznych; oprócz wyrażeń o wysokim stopniu pospolitości w wypowiedzi występuje kilka (2-3) precyzyjnych sformułowań.*
1 punktPrzeciętna ilość środków językowych; w wypowiedzi pisemnej użyte są głównie środki językowe o wysokim stopniu pospolitości .
0 punktówSłabo rozwinięty zakres słownictwa i struktur gramatycznych praktycznie uniemożliwiający realizację polecenia .

*Pamiętaj, że poziom biegłości językowej na egzaminie (A2+) wymaga od Ciebie posługiwania się słownictwem i strukturami gramatycznymi odpowiadającymi danemu poziomowi. Unikaj więc słów i struktur o wysokim stopniu pospolitości, takich jak np. miły, fajny, dobry.

Poprawność środków językowych

W tym kryterium bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne.

2 punkty→ Brak błędów. → Nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.
1 punkt→ Liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację. → Bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.
0 punktów→ Liczne błędy często zakłócające komunikację. → Bardzo liczne błędy w znacznym stopniu zakłócające komunikację.

Zdecydowanie najczęściej na egzaminie pojawia się e-mail. Jednak jak mówi pewne porzekadło: przezorny, zawsze ubezpieczony:) Warto więc poćwiczyć także inne wypowiedzi .

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Inne wpisy z tej kategorii

Czasy : e8 i matura

Czasy : e8 i matura

7, 9 i 12. Te liczby warto zapamiętać. 7 czasów obowiązuje na Egzaminie Ósmoklasisty, 9 - na Maturze na poziomie podstawowym, a 12 na Maturze na poziomie rozszerzonym. Przygotowałam dla Ciebie zestawienie wszystkich czasów gramatycznych, które warto znać ,...

Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty

Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) zadania egzaminacyjne kształtują się  na poziomie A2/A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi). Jest to więc egzamin stosunkowo prosty. Arkusz egzaminacyjny sprawdza poziom opanowania przez...

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do zakupów