17 lutego 2021

Homophones 1

Homofony są to słowa (albo kombinacje słów), które brzmią tak samo, ale piszą się inaczej i mają inne znaczenie, np. meet (spotykać się) i meat (mięso) czy też seen (trzecia forma od czasownika see) i scene (scena, miejsce). Popatrz! Czy wiedziałeś/ wiedziałaś, że poniższe pary słów wymawiają się identycznie?

Homophones are words (or combinations of words) which sound the same, but are spelled differently and have different meanings: e.g. meet and meat or seen and scene. Look! Did you know that these pairs of words are pronounced identically?

air – heir /eǝ/powietrze – spadkobierca/spadkobierczyni
bale – bail /beɪᵊl/bela – kaucja
ball – bawl /bɔːl/piłka – drzeć, wydzierać się
bowled – bold /beʊld/rzucać piłkę (forma przeszła) – śmiały, krzykliwy, (o druku) pogrubiony
bear – bare /beǝ/niedźwiedź – goły, bosy, pusty
cue – queue /kju:/sygnał (do rozpoczęcia czegoś); kij – kolejka (ludzi)
ducked – duct /dʌct/pochylać się, robić unik (forma przeszła) – przewód, kanał
eight – ate /eɪt/osiem – jeść (forma przeszła)
flour – flower /flaʊǝ/mąka – kwiat
fort – fought /fɔːt/fort – walczyć (forma przeszła)
great – grate /greɪt/świetny; wielki – zetrzeć (na tarce); ruszt, palenisko
hair – hare /heǝ/włosy – zając
missed – mist /mɪst/przegapić, np. pociąg (forma przeszła) – mgła, mgiełka, para
packed – pact /pæct/zapchany, zapakowany, napakowany – pakt, układ
pear – pair /peǝ/gruszka – para (2 sztuki)
pour – pore /pɔː/nalewać – por
seem – seam /si:m/wydawać się – szew, łączenie
side – sighed /saɪd/strona – wzdychać, westchnąć (forma przeszła)
week – weak /wi:k/tydzień – słaby, wątły
where – wear /weǝ/gdzie – nosić (np. okulary)

To nie wszystko! W kolejnym wpisie dotyczącym homofonów, jeszcze więcej przykładów:)

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nauka w systemie 1 na 1

Nauka w systemie 1 na 1

Podczas mojej nauczycielskiej przygody miałam okazję uczyć 3-latkę, przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalistów, licealistów, studentów i dorosłych. I jestem wdzięczna za te wszystkie doświadczenia, bo wiem teraz, z którą grupą docelową i w jakiej...

FUTURE SIMPLE

FUTURE SIMPLE

Czy wiesz, że łabędzie (podobno) łączą się w pary na całe życie? Jeśli jedno z nich zginie, drugie pływa samotnie aż do śmierci... Ale co to ma wspólnego z gramatyką? Tak sobie pomyślałam, że ptaki te posłużą mi jako świetny przykład ilustrujący sens i znaczenie...

He used to run with me

He used to run with me

Opisując wydarzenia z teraźniejszości, przeszłości czy przyszłości, nie musisz ograniczać się tylko i wyłącznie do czasów gramatycznych. W języku angielskim istnieją trzy konstrukcje z "used to", które precyzyjniej oddają intencje nadawcy. Przyjrzyjmy się im zatem...

Homonyms 2

Homonyms 2

Homonyms are words that are spelled the same and sound the same but have different meanings., e.g. SPRING which can both mean to move quickly and one of the seasons of the year. Homonimy są to słowa, które mają taką samą pisownię i wymowę, ale inne znaczenia,...